Chính sách Cookie

Chính sách Cookies của trang web Alpabet88.com được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ liên quan khác để thu thập thông tin về bạn và cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Trang web Alpabet88.com sử dụng cookie để thu thập thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

chính sách cookie

Cookie là gì?

Cookie là các tệp do máy chủ web gửi đến máy tính của người dùng khi họ truy cập vào một trang web. Cookie này được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính của người dùng và được sử dụng để lưu trữ thông tin về người dùng và các hoạt động của họ trên một trang web nhất định.

Các loại cookie

Có hai loại cookie: cookie phiên và cookie phiên không. Cookie phiên là các cookie được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính của người dùng trong khi họ duyệt một trang web. Cookie phiên không được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính của người dùng và được xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

Các loại cookie khác bao gồm:

  • Cookie bắt buộc: Cookie này được yêu cầu để hoạt động các tính năng cơ bản của một trang web.
  • Cookie chức năng: Cookie này được sử dụng để lưu thông tin về người dùng và các hoạt động của họ trên một trang web.
  • Cookie quảng cáo: Cookie này được sử dụng để theo dõi hoạt động quảng cáo của người dùng.

Chính sách Cookies của Alpabet88.com

Trang web Alpabet88.com sử dụng cookie để thu thập thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chính sách Cookies của Alpabet88.com có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại Chính sách Cookies này thường xuyên để biết thông tin mới nhất.